Εκδηλώσεις - 15 Μάιος 18


Date/Time Event
21/03/2018 - 31/05/2018
Ολοήμερο
Wikimedia CEE Spring 2018
01/05/2018 - 31/05/2018
Ολοήμερο
Wiki Loves Earth 2018
02/05/2018 - 30/06/2018
Ολοήμερο
Digital Citizen
Innovathens, Αθήνα
10/05/2018 - 24/05/2018
Ολοήμερο
OPEN SOURCE PRODUCT DEVELOPMENT HACKATHON
Colombo, Colombo
14/05/2018 - 15/05/2018
Ολοήμερο
5th European Conference on Sustainable Urban Mobility Plans
Nicosia, Nicosia
14/05/2018 - 16/05/2018
Ολοήμερο
FOSS4G NA
St. Louis, Missouri
15/05/2018 - 17/05/2018
Ολοήμερο
AI for Good 2018 Global Summit
ITU Headquarters, Geneva
15/05/2018 - 16/05/2018
Ολοήμερο
ICT SPRING EUROPE 2018
European Convention Center Luxembourg, Luxembourg
Όλες οι εκδηλώσεις

Powered by Events Manager