Εκδηλώσεις - 4 Σεπ 19


Date/Time Event
02/09/2019 - 06/09/2019
Ολοήμερο
EuroSciPy 2019 - 12th European Conference on Python in Science
BIZKAIA ARETOA, University of the Basque Country, Bilbao
03/09/2019 - 06/09/2019
Ολοήμερο
Open Source Firmware Conference-OSFC 2019
Google Building MP1, California
04/09/2019 - 06/09/2019
Ολοήμερο
GNU Hackers Meeting 2019
Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Técnica Superior de Ingeniería de sistemas Informaticos, Madrid
Όλες οι εκδηλώσεις

Powered by Events Manager