Εκδηλώσεις - 20 Μάιος 21


Date/Time Event
21/03/2021 - 31/05/2021
Ολοήμερο
#Online event: Wikimedia CEE Spring 2021
17/05/2021 - 28/05/2021
Ολοήμερο
#Online event: QCon Plus
17/05/2021 - 21/05/2021
10:00 - 17:00
#Online event: OpenTechSummit Europe
18/05/2021 - 21/05/2021
Ολοήμερο
#On;ine event: e-Governance Conference
19/05/2021 - 21/05/2021
Ολοήμερο
#Online event: Code BEAM STO
20/05/2021
17:00 - 21:30
#Online event: Open Conf 2021
20/05/2021
18:00 - 19:30
#Online event: Accelerating the EU economy: Findings from the Open Source Impact Study
20/05/2021
18:00 - 19:30
#Online event: Accelerating the EU economy: Findings from the Open Source Impact Study
20/05/2021
19:00 - 20:00
#Online event: Kubernetes GitOps and Continuous Deployment
Όλες οι εκδηλώσεις

Powered by Events Manager