Εκδηλώσεις - 12 Νοέ 21


Date/Time Event
13/09/2021 - 16/01/2022
Ολοήμερο
#Online event: Moodle Educator Certification (MEC)
04/10/2021 - 28/11/2021
Ολοήμερο
#Online event: STEM Teaching with Moodle
01/11/2021 - 12/11/2021
Ολοήμερο
#Online event: QCon Plus
01/11/2021 - 30/11/2021
Ολοήμερο
#Online event: Μήνας Ασίας της Βικιπαίδειας
08/11/2021 - 12/11/2021
Ολοήμερο
#Hybrid event: GOTO Copenhagen 2021
Big Bio Nordhavn, København
12/11/2021
Ολοήμερο
#Online event: angularday Digital Edition
12/11/2021 - 14/11/2021
Ολοήμερο
#Online event: Patras Codecamp 2021
12/11/2021 - 13/11/2021
Ολοήμερο
#Online event: react India Remote Edition
Όλες οι εκδηλώσεις

Powered by Events Manager