Εκδηλώσεις - 6 Δεκ 21


Date/Time Event
13/09/2021 - 16/01/2022
Ολοήμερο
#Online event: Moodle Educator Certification (MEC)
15/11/2021 - 12/12/2021
Ολοήμερο
#Online event: Moodle US Learn Moodle Mini-MOOC
06/12/2021 - 10/12/2021
Ολοήμερο
#Online event: GopherCon
06/12/2021 - 10/12/2021
Ολοήμερο
#Online event: IGF 2021
06/12/2021 - 07/12/2021
Ολοήμερο
#Online event: Technology in and for society - "Innovating well for inclusive transitions"
06/12/2021 - 08/12/2021
Ολοήμερο
RISC-V Summit
Moscone Center West, San Francisco
06/12/2021
15:00 - 15:30
#Online event: Smart Data Models Open Session
Όλες οι εκδηλώσεις

Powered by Events Manager