Εκδηλώσεις - 23 Φεβ 22


Date/Time Event
07/02/2022 - 10/04/2022
Ολοήμερο
#Online event: Gamification with Moodle
14/02/2022 - 10/04/2022
Ολοήμερο
#Online event: STEM Teaching with Moodle
21/02/2022 - 25/02/2022
Ολοήμερο
#Hybrid Event: The Conference for .NET, Windows & Open Innovation
21/02/2022 - 26/06/2022
Ολοήμερο
#Online Event: Moodle Educator Certification (MEC)
21/02/2022 - 25/02/2022
Ολοήμερο
Online Event: International Conference on AI in Work, Innovation, Productivity and Skills
23/02/2022 - 25/02/2022
Ολοήμερο
#Online Event: ConFoo Montreal
23/02/2022
16:00 - 18:00
#Online event: The Importance of Open Data for NGOs
Όλες οι εκδηλώσεις

Powered by Events Manager