Εκδηλώσεις - 19 Μάιος 22


Date/Time Event
21/02/2022 - 26/06/2022
Ολοήμερο
#Online Event: Moodle Educator Certification (MEC)
21/03/2022 - 31/05/2022
Ολοήμερο
#Online event:Βικιπαίδεια:Wikimedia CEE Spring 2022
28/03/2022 - 10/07/2022
Ολοήμερο
#Online event: Moodle Course Creation
10/05/2022 - 20/05/2022
Ολοήμερο
#Online event: QCon Plus Online Software Conference
16/05/2022 - 20/05/2022
Ολοήμερο
#Hybrid event: KubeCon | CloudNativeCon
17/05/2022 - 19/05/2022
Ολοήμερο
#AgileTD Open Air Outdoor Conference
Blackfoot Beach, Köln Köln
17/05/2022 - 19/05/2022
Ολοήμερο
#online event: YOCTO PROJECT SUMMIT 2022.05
18/05/2022 - 19/05/2022
Ολοήμερο
#1a Conferencia internacional DATAUSE 2022
Auditorio de la Ciudad Politécnica de la Innovación, Valencia
19/05/2022
Ολοήμερο
#18ο ΦΣΔΕΤ: Ψηφιακός Μετασχηματισμός
Σεράφειο Συγκρότημα, Αθήνα
19/05/2022 - 20/05/2022
Ολοήμερο
#Hybrid event: Code BEAM Europe
19/05/2022 - 20/05/2022
Ολοήμερο
#Hybrid event: PHPDay
19/05/2022
Ολοήμερο
#Online event: Conf42: Machine Learning 2022
19/05/2022 - 09/06/2022
Ολοήμερο
#Online event: Data Week
19/05/2022
Ολοήμερο
#Online event: SKILup Day: DevSecOps
19/05/2022
Ολοήμερο
#Spatial Data Science Conference
Royal Geographical Society, Kensington, London
19/05/2022
09:00 - 18:00
#Digital Business Transformation
ΟΤΕ Academy, Μαρούσι
19/05/2022
10:30 - 21:00
#Hybrid event: Τα Πάρκα Καινοτομίας ως Μοντέλα Ενίσχυσης των Περιφερειακών Οικοσυστημάτων - Innovation Parks as Models for Strengthening Regional Ecosystems
19/05/2022
13:00 - 15:00
#Online event: Συμμετοχική αξιοποίηση Ανοιχτών Δεδομένων στην Ελλάδα:Προκλήσεις και ανάγκες για βιώσιμη ανάπτυξη
19/05/2022
17:45 - 20:15
#online event: Digital.Herne.Business : Raising the potential of the Digital Twins together with FIWARE
Όλες οι εκδηλώσεις

Powered by Events Manager