Νέα υπηρεσία Τηλεδιασκέψεων Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Η νέα υπηρεσία των τηλεδιασκέψεων (http://meeting.sch.gr) του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ – www.sch.gr) προσφέρει στα μέλη του ΠΣΔ τη δυνατότητα να δημιουργούν τηλεδιασκέψεις και να προσκαλούν άλλα μέλη προκειμένου να συζητήσουν θέματα που επιθυμούν. Επιπλέον, όλα τα μέλη έχουν τη δυνατότητα να συνδεθούν στην υπηρεσία, να δουν τις διαθέσιμες τηλεδιασκέψεις και να εγγραφούν σε αυτές […]

Υπηρεσία Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής

Η υπηρεσία εκπαίδευσης εκπαιδευτικών πληροφορικής http://training.sch.gr αναπτύχθηκε από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ – www.sch.gr) και ξεκίνησε να χρησιμοποιείται τον Ιούνιο 2013 με βασικό στόχο την θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών πληροφορικής των σχολικών μονάδων της επικράτειας. Η εκπαίδευση πραγματοποιείται μέσω της διεξαγωγής συγχρόνων τηλεδιαλέξεων και επιτόπιων σεμιναρίων. Φορείς εκπαίδευσης είναι οι συμπράττοντες Πανεπιστημιακές […]