Υπηρεσία Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής

unnamedΗ υπηρεσία εκπαίδευσης εκπαιδευτικών πληροφορικής http://training.sch.gr αναπτύχθηκε από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ – www.sch.gr) και ξεκίνησε να χρησιμοποιείται τον Ιούνιο 2013 με βασικό στόχο την θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών πληροφορικής των σχολικών μονάδων της επικράτειας. Η εκπαίδευση πραγματοποιείται μέσω της διεξαγωγής συγχρόνων τηλεδιαλέξεων και επιτόπιων σεμιναρίων. Φορείς εκπαίδευσης είναι οι συμπράττοντες Πανεπιστημιακές μονάδες και τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του ΠΣΔ.

Κάθε φορέας εκπαίδευσης είναι υπεύθυνος για την εκπαίδευση των καθηγητών των σχολείων της περιοχής ευθύνης του. Ο φορέας αρχικά καταχωρεί στην υπηρεσία τους εισηγητές του που θα συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία και θα διεξάγουν σύγχρονες τηλεδιαλέξεις και τα επιτόπια σεμινάρια. Ο εισηγητής στην συνέχεια έχει τη δυνατότητα να προγραμματίσει και να καταχωρήσει στην υπηρεσία τις τηλεδιαλέξεις που σκοπεύει να πραγματοποιήσει στο προσεχές διάστημα. Οι τηλεδιαλέξεις είναι διαθέσιμες προς τους εκπαιδευτικούς των σχολείων της περιοχής ευθύνης του φορέα εκπαίδευσης.

Οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής μπορούν να συνδεθούν στο training (http://training.sch.gr ) με τα στοιχεία του λογαριασμού που διαθέτουν στο ΠΣΔ και να προσπελάσουν τις διαθέσιμες τηλεδιαλέξεις που έχουν καταχωρηθεί από τους εισηγητές. Κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να δηλώσει συμμετοχή σε διαλέξεις που τον ενδιαφέρουν. Κάθε τηλεδιάλεξη υποστηρίζεται από εκπαιδευτικό υλικό το οποίο ο εκπαιδευόμενος μπορεί να κατεβάσει και να μελετήσει πριν την πραγματοποίηση της τηλεδιάλεξης.

Όταν πλησιάζει η προγραμματισμένη ώρα διεξαγωγής της τηλεδιάλεξης, ο εισηγητής μπορεί να πραγματοποιήσει την έναρξή της και αυτόματα δημιουργείται σε κάποιον από τους διαθέσιμους Bigbluebutton εξυπηρετητές η εικονική τάξη. Κάθε εκπαιδευόμενος που έχει εγγραφεί στην διάλεξη μπορεί να συνδεθεί στην υπηρεσία, και να μεταφερθεί αυτόματα στην εικονική τάξη. Κατά την είσοδο στην εικονική τάξη είναι απαραίτητη η χρησιμοποίηση μικροφώνου ή και κάμερας για την επικοινωνία με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες. Ο εισηγητής μετά το τέλος της τηλεδιάλεξης συμπληρώνει το παρουσιολόγιο καταχωρώντας παρουσίες στους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν .

Κάθε φορέας εκπαίδευσης πραγματοποιεί επίσης και επιτόπια σεμινάρια, στα οποία μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής. Τα σεμινάρια έχουν περίπου διάρκεια επτά (7) εκπαιδευτικών ωρών και περιλαμβάνουν και βιωματικά εργαστήρια επάνω στον εξοπλισμό του ΣΕΠΕΗΥ και στον διαδραστικό εξοπλισμό των σχολικών μονάδων.

Κάθε εκπαιδευόμενος όταν συμπληρώσει 10 ώρες τηλεδιαλέξεων λαμβάνει αυτόματα το πιστοποιητικό συμμετοχής και εκπαίδευσης του. Επίσης λαμβάνει πιστοποιητικό και για τα επιτόπια σεμινάρια (βιωματικά εργαστήρια) που παρακολούθησε.

Η παραπάνω διαδικασία εκπαίδευσης υποστηρίζεται από το πληροφοριακό σύστημα http://training.sch.gr, το οποίο αναπτύχθηκε αποκλειστικά με ελεύθερο λογισμικό ανοικτού κώδικα. Η επιλογή αυτή έχει θετικές επιπτώσεις στην ευελιξία λειτουργικών επεκτάσεων και στην ευκολία συντήρησης και χρήσης της υπηρεσίας.

Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκαν:
(α) το Joomla CMS ως πλατφόρμα για τη διαχείριση λειτουργιών, όπως για παράδειγμα η δημιουργία, η προβολή και η διαχείριση των τηλεδιαλέξεων καθώς και
(β) η πλατφόρμα BigBlueButton ως περιβάλλον για τη διεξαγωγή του σύγχρονου μέρους των τηλεδιαλέξεων.

Τόσο το Joomla όσο και το Bigbluebutton είναι ελεύθερα λογισμικά ανοικτού κώδικα με ευρεία χρήση σε πληθώρα εφαρμογών. Στα πλαίσια της υπηρεσίας έγινε μια συνένωση των δυο αυτών συστημάτων σε ένα ενιαίο περιβάλλον, με πραγματοποίηση επεκτάσεων τόσο στο Joomla όσο και στον τρόπο επικοινωνίας με το Bigbluebutton.

Το Joomla CMS επιλέχθηκε καθώς είναι ένα πλήρες σύστημα διαχείρισης περιεχομένου, με πολλές δυνατότητες αλλά και ταυτόχρονα εξαιρετικά ευέλικτο και φιλικό. Είναι προσαρμόσιμο σε περιβάλλοντα ευρείας και μεγάλης κλίμακας και οι δυνατότητες επέκτασής του είναι απεριόριστες. Στα πλαίσια της υπηρεσίας, έγινε ανάπτυξη προσθέτου (plugin) για τη ανακοίνωση και γενικότερα τη διαχείριση των τηλεδιαλέξεων, καθώς επίσης και για την επίβλεψη της διεξαγωγής τηλεδιαλέξεων και της προόδου των εκπαιδευόμενων. Τέλος, δημιουργήθηκε μηχανισμός για την αυτόματη δημιουργία πιστοποιητικών και προσωποποιημένων καταστάσεων προόδου για κάθε εκπαιδευόμενο.

To BigBlueButton επιλέχθηκε καθώς είναι ένα ανοικτού κώδικα λογισμικό, φιλικό και απλό στην χρήση. Επίσης υποστηρίζεται από μεγάλη κοινότητα χρηστών που ασχολείται με την ανάπτυξη, τη χρήση και την βελτίωσή του. Στα πλαίσια της χρήσης του στην υπηρεσία training πραγματοποιήθηκε ανάπτυξη ενός μηχανισμού για τη χρονοδρομολόγηση των τηλεδιαλέξεων στους διαθέσιμους BigBlueButton εξυπηρετητές και τη γενική επικοινωνία της εφαρμογής με όλους τους διαθέσιμους εξυπηρετητές και τις ενεργές τηλεδιαλέξεις που διεξάγονται σε αυτούς.

Η υπηρεσία αναπτύχθηκε και υποστηρίζεται από τη Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (www.cti.gr/nts) στα πλαίσια του έργου «ΣΤΗΡΙΖΩ – Οριζόντιο Έργο Υποστήριξης Σχολείων, Εκπαιδευτικών και Μαθητών στο Δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξη του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ» που συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σχετικοί δικτυακοί τόποι:

http://training.sch.grhttp://www.sch.grhttp://bigbluebutton.org/, http://www.joomla.org/

Αφήστε μια απάντηση