Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη

1ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής Ανοιχτών Τεχνολογιών


Η Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη είναι μία υπηρεσία του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου μέσω της οποίας χιλιάδες εκπαιδευτικοί, μαθητές και μαθήτριες της χώρας μας συναντώνται καθημερινά προκειμένου να χρησιμοποιήσουν τα ψηφιακά εκπαιδευτικά εργαλεία που αυτή προσφέρει για τα μαθήματα που διδάσκονται στο σχολείο. Κάθε χρόνο δημοσιεύονται κατά μέσο όρο 5.700 ηλεκτρονικά μαθήματα με δημιουργούς τους εκπαιδευτικούς εκείνους οι οποίοι, ακολουθώντας τις διεθνείς τάσεις, επιθυμούν να αλληλεπιδράσουν με τους μαθητές και τις μαθήτριές τους μέσω των νέων τεχνολογιών καλλιεργώντας μια νέα ψηφιακή εκπαιδευτική κουλτούρα. Ηλεκτρονικά μαθήματα από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από ακριτικά νησιά και ορεινά χωριά έως τα μεγάλα αστικά κέντρα βρίσκουν ένα κοινό τόπο συνάντησης σε μια Ελληνική πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης. Αξίζει να αναφέρουμε πως η συγκεκριμένη υπηρεσία χρησιμοποιεί την πλατφόρμα Open eClass, η οποία είναι αμιγώς Ελληνική πλατφόρμα ελεύθερου/ανοικτού λογισμικού, αναπτύσσεται από το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (GUnet) και διανέμεται δωρεάν από το 2003.

sch

Η Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη προσφέρεται ως υπηρεσία από το 2006 και αποτελεί ένα ασφαλές, μη-εμπορικό Διαδικτυακό περιβάλλον το οποίο μπορεί να υποστηρίξει πολλαπλά εκπαιδευτικά σενάρια, όπως άλλωστε αρμόζει στο χαρακτήρα της δημόσιας εκπαίδευσης. Η πλατφόρμα είναι απλή στη χρήση και μπορεί να διασυνδεθεί με ποικιλία συσκευών όπως Η/Υ, tablets και διαδραστικούς πίνακες. Στα μαθήματα της Ηλεκτρονικής Σχολικής Τάξης μπορούν να περιέχονται, μεταξύ άλλων, ηλεκτρονικά βιβλία, εργασίες, ερωτηματολόγια, συζητήσεις, wikis, πολυμέσα, ενώ υπάρχει η δυνατότητα να είναι ανοικτά προς όλους (χωρίς προσωπικό λογαριασμό) ή περιορισμένης πρόσβασης (με προσωπικό λογαριασμό). Σήμερα περισσότεροι από 8.000 μαθητές και μαθήτριες έχουν προσωπικό λογαριασμό στην πλατφόρμα και συνδέονται σε ηλεκτρονικά μαθήματα τα οποία δημιουργούνται συνολικά από περισσότερους από 10.500 εκπαιδευτικούς, σε περίπου 3.100 σχολεία στην επικράτεια. Παράλληλα, αρκετά Ελληνικά σχολεία του εξωτερικού χρησιμοποιούν την πλατφόρμα για τη δημιουργία ηλεκτρονικών μαθημάτων.

Το εκπαιδευτικό υλικό που προσφέρεται μέσω της Ηλεκτρονικής Σχολικής Τάξης είναι επαναχρησιμοποιήσιμο και απολύτως ασφαλές για τους μαθητές και τις μαθήτριες καθώς είναι θωρακισμένο από διαφημίσεις. Παράλληλα, δεδομένου ότι η πλατφόρμα υποστηρίζει ποικίλα εκπαιδευτικά σενάρια, παρέχει τη δυνατότητα εξατομίκευσης και χρήσης διαφορετικών ρόλων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη εμπλουτίζει την κλασική διδασκαλία που πραγματοποιείται μέσα στην τάξη, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην εδραίωση της ψηφιακής εκπαιδευτικής κουλτούρας στην εκπαίδευση. Δεν θα ήταν υπερβολή να χαρακτηρίσουμε την υπηρεσία ως ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα Αριστείας, καθώς το περιεχόμενο αποτελεί εθελοντική προσπάθεια των εκπαιδευτικών και των μαθητών, ενώ στην υποδομή συγκαταλέγονται ένα Ελληνικό λογισμικό, όπως η πλατφόρμα Open eClass και οι λοιπές υποδομές του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.

H υπηρεσία υποστηρίζεται και αναπτύσσεται από το Κέντρο Λειτουργίας & Διαχείρισης Δικτύου (www.noc.uoa.gr) του Παν/μιου Αθηνών.


Κατάλογος Ανοιχτού Λογισμικού στο mathe.ellak.gr


Αφήστε μια απάντηση