Η EΕΛ/ΛΑΚ έγινε μέλος του Open Policy Network

OPN Η ΕΛ/ΛΑΚ ενώνει τις δυνάμεις της με τους μεγαλύτερους οργανισμούς παγκοσμίως για την προώθηση της ανοικτότητας

Πρόσφατα η ΕΛ/ΛΑΚ έγινε μέλος του Open Policy Network– του διεθνούς Δικτύου για την προώθηση των πολιτικών της ανοικτότητας.

Αποστολή του Δικτύου είναι η δημιουργία, η υιοθέτηση και η προώθηση της εφαρμογής πολιτικών ανοικτότητας, η υποστήριξη των οργανισμών και των ατόμων που προωθούν την ανοικτότητα, η ανταλλαγή καλών πρακτικών και πληροφοριών γύρω από τις εξελίξεις που αφορούν τις ανοικτές πολιτικές και ο συντονισμός των δράσεων των μελών του Δικτύου. Το Δίκτυο προσφέρει, ακόμη, υποστήριξη σε τρίτους φορείς, όπως κυβερνητικούς οργανισμούς, χρηματοδότες έρευνας και κοινωφελή ιδρύματα, οι οποίοι επιθυμούν να υιοθετήσουν πολιτικές ανοικτότητας, και ήδη έχει στο ενεργητικό του σημαντικές τέτοιες συνεργασίες.

Στο Δίκτυο συμμετέχουν μεμονωμένοι φορείς, ενώσεις της κοινωνίας των πολιτών, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί και επαγγελματικοί φορείς, οι οποίοι προωθούν τις πολιτικές ανοικτότητας σε επιμέρους τομείς, όπως τα Creative Commons, η Αμερικανική Ένωση Βιβλιοθηκών, το SPARC, η Ψηφιακή Συμμαχία Αυστραλίας, η αγγλική Ένωση για τις Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες, η εκπαιδευτική πλατφόρμα Curriki, το Ίδρυμα για την Ανοικτή Γνώση και το ίδρυμα Sunlight.

Το Δίκτυο δημιουργήθηκε το 2012 ως αποτέλεσμα της αυξανόμενης ανάγκης εδραίωσης ενός κεντρικού σημείου επαφής και συντονισμού μεταξύ των διαφορετικών φορέων που δραστηριοποιούνται για την προώθηση των αρχών της ανοικτότητας και των ανοικτών πολιτικών.

Η πρωτοβουλία δεν έχει νομική μορφή αλλά οι εταίροι δεσμεύονται από κοινές αρχές και ένα κοινό πλάνο εργασίας. Οι ανοικτές πολιτικές προωθούν την ανοικτή αδειοδότηση πηγών οι οποίες έχουν δημιουργηθεί με δημόσια χρηματοδότηση. Το Δίκτυο υποστηρίζει ότι οι ανοικτές πολιτικές μπορούν να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη από τις δημόσιες χρηματοδοτήσεις στην επιστήμη, την εκπαίδευση, τα δεδομένα, τις βιβλιοθήκες, τα αρχεία, τα μουσεία, το λογισμικό, επιτρέποντας την περαιτέρω χρήση και επιτυγχάνοντας οικονομίες κλίμακας.

Πιο συγκεκριμένα, οι αρχές τις οποίες υποστηρίζει το Δίκτυο είναι οι εξής:

Τα μέλη του Δικτύου φροντίζουν, ανάμεσα στα άλλα, να δικτυώνουν φορείς, οργανώσεις και άτομα που υποστηρίζουν τις αρχές της ανοικτότητας, να προσφέρουν υποστήριξη σε χρηματοδότες και διαμορφωτές πολιτικής για την υιοθέτηση ανοικτών πολιτικών, να εντοπίζουν και να δημιουργούν υποδειγματικές πολιτικές, να αναδεικνύουν υπάρχουσες πρωτοβουλίες και καλές πρακτικές, κλπ.

Ανάμεσα στις δράσεις του Δικτύου είναι και ένα πρόγραμμα υποτροφιών το οποίο ονομάζει Open Leadership Institute. Η πρώτη τάξη υποτρόφων συγκεντρώθηκε στο Σαν Φρανσίσκο τον Ιανουάριο του 2015 και παρακολούθησε ένα εντατικό σεμινάριο γύρω από τις τρέχουσες εξελίξεις στους επιμέρους τομείς που άπτονται της ανοικτότητας όπως την ανοικτή διακυβέρνηση, τα ανοικτά επιστημονικά δεδομένα, τον πολιτισμό, την ανοικτή πρόσβαση και τα ανοικτά εκπαιδευτικά μαθήματα. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου οι υπότροφοι είχαν τη δυνατότητα να εντρυφήσουν στις άδειες Creative Commons, να ανταλλάξουν τεχνογνωσία και να παρακολουθήσουν ομιλίες από διακεκριμένους ομιλητές που μίλησαν για επιτυχημένες καμπάνιες που οδήγησαν στην υιοθέτηση ανοικτών πολιτικών.

Οι 13 υπότροφοι επιλέχθηκαν για τη συνεισφορά τους σε ένα από τους παραπάνω τομείς, και για την περαιτέρω δράση προώθησης των ανοικτών πολιτικών την οποία προτίθενται να αναπτύξουν σε συνεργασία με τους φορείς τους στη χώρα τους. Απο την Ελλάδα επελέγη η Γεωργία Αγγελάκη στέλεχος του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και συνεργάτρια της ΕΕΛ/ΛΑΚ.

Αφήστε μια απάντηση