Ανοικτό λογισμικό και Στρατηγική Ανοικτού Κώδικα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να χρησιμοποιήσει κυρίως εργαλεία ανοικτού κώδικα για την ανάπτυξη του λογισμικού που διανέμεται στο κοινό. Ήδη ένα μεγάλο μέρος του λογισμικού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει αναπτυχθεί με τη χρήση ανοικτού κώδικα, αλλά για τα επόμενα 3 χρόνια μέσω της DIGIT,  θα προωθήσει την χρήση ανοικτού κώδικα ως την πρώτη επιλογή για […]

Η EΕΛ/ΛΑΚ έγινε μέλος του Open Policy Network

 Η ΕΛ/ΛΑΚ ενώνει τις δυνάμεις της με τους μεγαλύτερους οργανισμούς παγκοσμίως για την προώθηση της ανοικτότητας Πρόσφατα η ΕΛ/ΛΑΚ έγινε μέλος του Open Policy Network– του διεθνούς Δικτύου για την προώθηση των πολιτικών της ανοικτότητας. Αποστολή του Δικτύου είναι η δημιουργία, η υιοθέτηση και η προώθηση της εφαρμογής πολιτικών ανοικτότητας, η υποστήριξη των οργανισμών και […]

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει προτεραιότητα στο Ανοιχτό Λογισμικό

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει προτεραιότητα στο Ανοιχτό Λογισμικό