Ξεκινά η Θερμοκοιτίδα Ανοιχτών Δεδομένων της Ευρώπης

Ξεκινά η πρώτη θερμοκοιτίδα ανοιχτών δεδομένων της Ευρώπης για τη στήριξη των «ψηφιακών» επιχειρήσεων. Η θερμοκοιτίδα ανοιχτών δεδομένων για την Ευρώπη (Open Data Incubator for Europe – ODINE) έχει σκοπό να βοηθήσει τους Ευρωπαίους πολίτες στη δημιουργία βιώσιμων επιχειρήσεων με τη χρήση ανοιχτών δεδομένων. Η ODINE θα προσφέρει μέχρι € 100.000 και θα δημιουργήσει ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο, με τη συμμετοχή επιχειρηματικών αγγέλων, VCs και φορέων χρηματοδότησης για τη στήριξη μικρομεσαίων και νεοσύστατων επιχειρήσεων στη δημιουργία εμπορικής αξίας από τα ανοικτά δεδομένα.

Η ODINE στοχεύει να γίνει ένας «διαμεσολαβητής» στην Ευρώπη, παρέχοντας τα εργαλεία και τις επαφές και διασυνδέοντας κατόχους δεδομένων, επιχειρηματίες, επενδυτές, ακαδημαϊκά ιδρύματα και φορείς κατάρτισης, ιδίως σε θέματα δεδομένων, με απώτερο σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης. Η ODINE θα παρέχει ένα πρόγραμμα επιτάχυνσης για ΜμΕ και νεοσύστατες επιχειρήσεις προκειμένου να δημιουργηθούν επιχειρηματικές πρωτοβουλίες σχετικές με ανοιχτά δεδομένα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συμβουλευτική από εμπειρογνώμονες και καθοδήγηση από επιχειρηματικές σχολές.

Οι επιτυχημένοι «απόφοιτοι» του προγράμματος επώασης θα αποκτήσουν πρόσβαση σε επιχειρηματικά κεφάλαια, στο πλαίσιο της δικτύωσης, τα οποία θα επενδύσουν στις πιο καινοτόμες, βασισμένες στην αξιοποίηση δεδομένων, νεοσύστατες επιχειρήσεις. Τεχνολογικά, η ODINE θα αναπτύξει μια πλατφόρμα, η οποία θα υποστηρίξει όλο τον κύκλο ζωής των ανοιχτών δεδομένων, από την παραγωγή τους, τη δημοσίευση και την αποθήκευσή του για περαιτέρω χρήση από τους συμμετέχοντες του προγράμματος.

Δημιουργώντας ένα πανευρωπαϊκό βιομηχανικό δίκτυο, η ODINE δεν θα προσελκύσει μόνο νέους επιχειρηματίες, αλλά θα συνεργαστεί και με νέους που καινοτομούν, με φοιτητές από πανεπιστήμια, οργανώνοντας εργαστήρια καινοτομίας και βοηθώντας τους να εξελίξουν τις πρώιμες δεδομενοκεντρικές επιχειρηματικές τους ιδέες.

Σε αυτήν την πρώτη ευρωπαϊκή επιχειρηματική θερμοκοιτίδα ανοιχτών δεδομένων μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή ενδιαφερόμενες νεοφυείς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο των ανοιχτών δεδομένων ή μικρές επιχειρήσεις που θέλουν να δραστηριοποιηθούν σε αυτόν τον χώρο ή ακόμη και ιδιώτες/ ομάδες ατόμων με μία ιδέα στον κλάδο αυτό που δεν έχει γίνει ακόμη επιχείρηση.

Η 1η πρόσκληση συμμετοχής αναμένεται το 2ο τρίμηνο του 2015!

Το πρόγραμμα ODINE χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους, στο πλαίσιο του «Ορίζοντα 2020» και, συγκεκριμένα, της επιχορήγησης 64468.

Πηγή: opendataincubator.eu

Αφήστε μια απάντηση