Υπογράφηκε πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της Εταιρείας Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα και του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ»

Σήμερα Τετάρτη 1 Ιουλίου 2015 υπογράφηκε πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της Εταιρείας Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ) και του Σωματείου ΔΙΑΖΩΜΑ. Εκπρόσωπος της ΕΕΛ/ΛΑΚ ήταν ο κ. Διομήδης Σπινέλλης, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΛ/ΛΑΚ και εκπρόσωπος από το ΔΙΑΖΩΜΑ, ο κ. Σταύρος Μπένος, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ».

Στόχος της συνεργασίας αυτής είναι να διαχυθεί προς το ευρύ κοινό όλο το υλικό που έχει συγκεντρώσει το «ΔΙΑΖΩΜΑ».

Το πλαίσιο συνεργασίας αφορά μια σειρά από δραστηριότητες οι οποίες θα περιλαμβάνουν ενδεικτικά:

  • Τη διενέργεια εργαστηρίων, συνεδρίων και ημερίδων με θέμα το ανοιχτό περιεχόμενο, τα ανοιχτά δεδομένα ή και το ανοιχτό λογισμικό στο χώρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων.
  • Τη συνεργασία για την υποβολή προτάσεων για την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων και εφαρμογών με θέμα το ανοιχτό περιεχόμενο, δεδομένα, λογισμικό ή τεχνολογίες στο χώρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων και την υλοποίηση αυτών.
  • Τη συνεργασία για δημιουργία εξειδικευμένων εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ στο χώρο της εκπαίδευσης,
  • Τη συνεργασία για την εκπαίδευση προσωπικού οργανισμών σε θέματα ανοιχτού περιεχομένου, λογισμικού, δεδομένων και τεχνολογιών.
  • Την προώθηση των δράσεων ανοιχτού περιεχομένου (MyContent) στην εκπαίδευση αλλά και εξειδικευμένων δράσεων για τον εμπλουτισμό της Wikipedia σε θέματα πολιτισμού, εκπαίδευσης, δημόσιας διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης.
  • Τη συνεργασία για την παροχή εκπαίδευσης στην χρήση αδειών τεχνολογιών αλλά και την δημιουργία νομικών κειμένων σε σχέση με θέματα ανοιχτού περιεχομένου, δεδομένων, λογισμικού, προτύπων και τεχνολογιών.

 

Δείτε στιγμιότυπα από την υπογραφή της σύμβασης:1319_01

1319_02

Αφήστε μια απάντηση