Καταρρίπτοντας τους μύθους για τις βάσεις δεδομένων ανοικτού λογισμικού

Οι βάσεις δεδομένων Ανοικτού λογισμικού έχουν κερδίσει ένα σημαντικό ποσοστό χρήσης μέσα στα data centers. Πρόσφατες μετρήσεις δείχνουν ένα μοιρασμένο ποσοστό 50-50 ανάμεσα σε εμπορικές-κλειστού κώδικα βάσεις και βάσεις δεδομένων ελεύθερου λογισμικού.

Ακόμα όμως, υπάρχουν πολλές παρανοήσεις στο χώρο των ΙΤ data centers για την λειτουργία, την απόδοση, τα πλεονεκτήματα του ελεύθερου λογισμικού και την αποδοτικότητα της επένδυσης (ROI) σε αυτό . Οι πιο κοινοί μύθοι και παρανοήσεις για τις βάσεις δεδομένων ελεύθερου λογισμικού όπως τις παρουσιάζει το περιοδικό eweek :

Μύθος: Υπάρχει έλλειψη εργαλείων και πόρων για διαχειριστές

Δεν ισχύει. Μια πρόσφατη ανάλυση έδειξε ότι η διαθεσιμότητα εργαλείων και πόρων για συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων ανοικτού λογισμικού είναι σχεδόν ίδια με αυτήν των παραδοσιακών σχεσιακών βάσεων.

Μύθος: Δεν υπάρχουν εργαλεία τρίτων ή υποστήριξη εφαρμογών

Όσο οι βάσεις δεδομένων ελεύθερου λογισμικού γίνονται πιο δημοφιλείς, τόσο μεγαλώνει και ο αριθμός των εφαρμογών από τρίτους που ενσωματώνουν τα εργαλεία τους σε αυτές.

Μύθος: Δεν έχουν δημιουργηθεί για διαχειριστές

Η χρήση των νέων τεχνολογιών σε συνδυασμό με τις αυξημένες ανάγκες διαχείρισης, έχει αλλάξει τον ρόλο των διαχειριστών DΒ. Σήμερα οι διαχειριστές είναι υπεύθυνοι για περισσότερες βάσεις δεδομένων σε σχέση με το παρελθόν. Οι βάσεις δεδομένων ανοικτού λογισμικού επιτρέπουν στους διαχειριστές να δημιουργήσουν τα κατάλληλα εργαλεία για την δουλειά τους. Για παράδειγμα η Postgres, έχει το pgAdmin, ένα σύστημα σχεδιασμού και σχεδίασης βάσης δεδομένων. Το pgAdmin δημιουργήθηκε από έναν από τους δημιουργούς της Postgres και μπορεί να το χρησιμοποιήσει ελεύθερα ο καθένας. Είναι ένα από τα πολλά ελεύθερα διαθέσιμα εργαλεία για διαχειριστές.

Μύθος: Κοστίζουν το ίδιο ακριβά

Ακόμα και μια βάση δεδομένων ανοικτού λογισμικού την οποία την υποστηρίζει μια εμπορική εταιρία, κοστίζει ελάχιστα σε σχέση μια παραδοσιακή εμπορική λύση. Οι τιμές για λύσεις ανοικτού λογισμικού είναι πολύ χαμηλότερες μιας και δεν υπάρχει κόστος αγοράς λογισμικού παρά μόνο το κόστος της υποστήριξης.

Μύθος: Δεν είναι δυνατή η κλιμάκωση τους στις ανάγκες μιας μεγάλης εταιρίας

Οι περισσότερες από τις σύγχρονες λύσεις βάσεων δεδομένων ανοικτού λογισμικού, περιέχουν όλα τα ειδικά εργαλεία και εφαρμογές απόδοσης, ασφάλειας και κλιμάκωσης για να υποστηρίξουν ακόμα για τις πιο απαιτητικές ανάγκες .

Είναι δύσκολες στην χρήση

Οι βάσεις δεδομένων ανοικτού λογισμικού είναι πια τόσο ώριμες που περιέχουν ίδιες ή και περισσότερες λειτουργίες και πόρους σε σύγκριση με τις κλειστές βάσεις. Οι λύσεις ανοικτού λογισμικού έχουν ακόμα σαν πλεονέκτημα την πλούσια κοινότητα προγραμματιστών που τις στηρίζουν, και παρέχουν ελεύθερη πρόσβαση στην γνώση και στην καινοτομία.

Δεν είναι τόσο ασφαλείς όσο οι ιδιοταγείς λύσεις

Το ανοικτό λογισμικό είναι πιο ασφαλές μιας και έχει λιγότερα κενά ασφαλείας λόγω της ανοικτής διαδικασίας δοκιμών και έλεγχου κώδικα.

Η μετάπτωση είναι αδύνατη

Μπορεί να είναι δύσκολη δουλειά η αλλαγή βάσης δεδομένων, αλλά φυσικά δεν είναι αδύνατη, Υπάρχουν διαθέσιμοι πολλοί οδηγοί μετάπτωσης και μια κοινότητα έτοιμη να βοηθήσει.

Δεν έχουν τις ίδιες δυνατότητες

Οι λειτουργικές δυνατότητες των ανοικτών λύσεων είναι σχεδόν ίδιες, με αυτές των ιδιοταγών. Για παράδειγμα η Postgres δημιουργήθηκε από την ίδια έρευνα που δημιουργήθηκε η Oracle και η DB2 και περιέχει συγκρίσιμες λειτουργίες, όπως πλήρη συμβατότητα ACID για εξαίρετη αξιοπιστία συναλλαγών και Multi-Version Concurrency Control για ταυτόχρονη υποστήριξη υψηλού φόρτου.

 

Πηγή άρθρου: http://www.eweek.com/database/slideshows/debunking-open-source-database-myths.html

Αφήστε μια απάντηση