Τοπική αυτοδιοίκηση και ανοιχτός κώδικας: Το παράδειγμα της Ιρλανδίας

Η χρήση εφαρμογών ανοικτού κώδικα στην πόλη του Limerick (Ιρλανδία) συνέβαλλε σημαντικά στον δωρεάν εκσυγχρονισμό της οργάνωσης της πόλης. Μέσω λύσεων ανοικτού κώδικα, η πόλη συγχώνευσε  αρκετά απομονωμένα τμήμα της διοίκησης  και τα μετέτρεψε σε σύγχρονα κέντρα εξυπηρέτησης των πολιτών της . Χωρίς έχει τους περιορισμούς των ιδιόκτητων αδειών,  η πόλη μπορούσε εύκολα να προσαρμόσει […]

Η Κυβέρνηση της Ινδίας επιλέγει Λογισμικό ανοικτού κώδικα για όλες τις υπηρεσίες της

Σε μια ιστορική απόφαση, η ινδική κυβέρνηση αποφάσισε την υιοθέτηση λογισμικού ανοικτού κώδικα σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες της χώρας. Στην Ινδία ήδη υπήρχαν σημαντικές οργανώσεις όπως η C-DAC (Κέντρο για την Ανάπτυξη του Advanced Computing) και η IIT Chennai που εργάζονταν πάνω στο BOSS Linux (μια διανομή που βασίζεται στο Debian), ενώ πολιτείες όπως […]

Επιστολή της ΕΕΛ/ΛΑΚ προς κόμματα για την υιοθέτηση πολιτικών ανοιχτότητας

Στο πλαίσιο της προεκλογικής περιόδου η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ, www.eellak.gr) απέστειλε ανοιχτή επιστολή στα κόμματα με προτάσεις πολιτικής για την ανοιχτότητα καλώντας όλα τα κόμματα να υιοθετήσουν τις αρχές  αυτές και να τις συμπεριλάβουν στο προεκλογικό τους πρόγραμμά. Σκοπός της επικοινωνίας της ΕΕΛ/ΛΑΚ είναι να παρουσιάσει συνοπτικά τις προτάσεις πολιτικής […]

Δημοφιλείς γλώσσες προγραμματισμού στο Github: Η κυριαρχία του Ανοικτού κώδικα

Την προηγούμενη Τετάρτη το Github, δημοσίευσε μια γραφική παράσταση που παρουσιάζει την δημοτικότητα των διαφόρων γλωσσών προγραμματισμού. Το Github είναι μια από τις πιο δημοφιλείς υπηρεσίες φιλοξενίας συνεργατικών έργων λογισμικού ανοικτού κώδικα, αλλά υπάρχει και ένας σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων που το χρησιμοποιεί και για ιδιοταγή κώδικα. Σύμφωνα με το wired, με μια ματιά στις γλώσσες […]

Καταρρίπτοντας τους μύθους για τις βάσεις δεδομένων ανοικτού λογισμικού

Οι βάσεις δεδομένων Ανοικτού λογισμικού έχουν κερδίσει ένα σημαντικό ποσοστό χρήσης μέσα στα data centers. Πρόσφατες μετρήσεις δείχνουν ένα μοιρασμένο ποσοστό 50-50 ανάμεσα σε εμπορικές-κλειστού κώδικα βάσεις και βάσεις δεδομένων ελεύθερου λογισμικού. Ακόμα όμως, υπάρχουν πολλές παρανοήσεις στο χώρο των ΙΤ data centers για την λειτουργία, την απόδοση, τα πλεονεκτήματα του ελεύθερου λογισμικού και την αποδοτικότητα […]