Πλατφόρμα διαχείρισης Δράσεων Αλληλεγγύης στους Πρόσφυγες

Η ομάδα εργασίας openthessaloniki.org λειτουργεί σε πλαίσιο εθελοντισμού και φιλοδοξεί να αποτελέσει μια πλατφόρμα συλλογής δεδομένων σχετικών με την πόλη της Θεσσαλονίκης και ανάπτυξης, παράλληλα, εφαρμογών και υπηρεσιών με στόχευση την ανοικτή διακυβέρνηση. Αφορμή για την παρούσα συγκεκριμένη πρόταση ήταν οι δυσχέρειες, που παρατηρήθηκαν κατά τη διαχείριση των αναγκών των δράσεων αλληλεγγύης προς τους πρόσφυγες […]

Πρόσκληση για διαβούλευση στη διαμόρφωση τριών μελετών-οδηγών για τη χρήση, διάθεση και προώθηση του ΕΛ/ΛΑΚ

H ΕΕΛ/ΛΑΚ καλεί όσους ενδιαφέρονται, να συμμετέχουν με σχόλια – προτάσεις στη διαμόρφωση τριών μελετών-οδηγών για τη χρήση, διάθεση και προώθηση του Ελεύθερου Λογισμικού – Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα και των ανοικτών δεδομένων και περιεχομένου στον ευρύτερο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα στην Ελλάδα. 1) Διαβούλευση για τον Οδηγό μετάβασης σε ανοιχτό λογισμικό ή λογισμικό ανοιχτού κώδικα […]

Δημόσια Διαβούλευση: Εμπλουτισμός Hunspell

Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να συμβάλει με σχολιασμό για την ιδέα ανάπτυξης πληροφοριακού συστήματος (ΠΣ), που θα λειτουργεί online μέσω WEB, διαχείρισης τού εμπλουτισμού τού λεξικού ορθογραφικής διόρθωσης ελληνικών με το Hunspell και του Θησαυρού συνωνύμων τής ελληνικής γλώσσας.  Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 28 Απριλίου. Συμμετάσχετε […]