Εκδηλώσεις - 21 Φεβ 20


Date/Time Event
11/02/2020 - 25/02/2020
Ολοήμερο
SUMO Sprint Firefox 73
18/02/2020 - 22/02/2020
Ολοήμερο
FOSS4G-IT 2020 conference
Underground Classrooms I of the Polytechnic of Turin, Torino
18/02/2020 - 22/02/2020
Ολοήμερο
FOSS4G-IT 2020 conference
Underground Classrooms I of the Polytechnic of Turin, Torino
21/02/2020
Ολοήμερο
Workshop on the SDG Data Model - 21 February 2020 9:30-16:30 CET
Centre Albert Borschette, Brussels
Όλες οι εκδηλώσεις

Powered by Events Manager