Εκδηλώσεις - 22 Φεβ 20


Date/Time Event
11/02/2020 - 25/02/2020
Ολοήμερο
SUMO Sprint Firefox 73
18/02/2020 - 22/02/2020
Ολοήμερο
FOSS4G-IT 2020 conference
Underground Classrooms I of the Polytechnic of Turin, Torino
18/02/2020 - 22/02/2020
Ολοήμερο
FOSS4G-IT 2020 conference
Underground Classrooms I of the Polytechnic of Turin, Torino
22/02/2020 - 23/02/2020
Ολοήμερο
TAP 2 OPEN 2.0 Bootcamp (Athens) Disruptive Technologies in Culture
Επιγραφικό Μουσείο, Αθήνα
22/02/2020
11:00 - 17:00
18th WordPress Larissa Meetup
ΙΕΚ Όμηρος, Λάρισα
Όλες οι εκδηλώσεις

Powered by Events Manager