Εκδηλώσεις - 29 Σεπ 20


Date/Time Event
28/09/2020 - 29/09/2020
Ολοήμερο
#Online event: MoodleMoot UK & Ireland
28/09/2020 - 30/09/2020
Ολοήμερο
#Online event: Open Networking & Edge Summit 2020
29/09/2020 - 01/10/2020
Ολοήμερο
#Online event: ApacheCon @Home 2020
29/09/2020
19:00 - 21:00
#Online event: AzureHeads 25#: IaC with Terraform and how to manage on-premises APIs with Azure
29/09/2020
19:30 - 21:00
#Online event: Kotlin for Java developers
Όλες οι εκδηλώσεις

Powered by Events Manager