Εκδηλώσεις - 1 Δεκ 20


Date/Time Event
29/11/2020 - 13/12/2020
00:00
#Online event: Σειρά μαθημάτων πληροφορικής 2020 v2 από τον GreekLug_Μάθημα 3&4
30/11/2020 - 03/12/2020
Ολοήμερο
#Online event: DevOps Con
30/11/2020 - 02/12/2020
Ολοήμερο
#Online event: PM² Alliance 2020 International Conference “Moving Forward: The PM² Advantage”
30/11/2020 - 04/12/2020
Ολοήμερο
OEB Global 2020
01/12/2020
Ολοήμερο
#Online event: Open Compliance Summit
01/12/2020
Ολοήμερο
#Online event: Open Compliance summit
01/12/2020 - 03/12/2020
Ολοήμερο
#Online event: Open Source Firmware Conference
01/12/2020 - 04/12/2020
Ολοήμερο
#Online event: RIOS Open Source Week 2020
01/12/2020
10:30 - 11:30
Online presentation: CERN's Open Hardware Licence
01/12/2020
18:00 - 20:00
#Online event: Angular Athens 13th Meetup (online)
01/12/2020 - 02/12/2020
18:00 - 20:00
#Online event: Open data: what, why, when & how
Όλες οι εκδηλώσεις

Powered by Events Manager