Εκδηλώσεις - 3 Δεκ 20


Date/Time Event
29/11/2020 - 13/12/2020
00:00
#Online event: Σειρά μαθημάτων πληροφορικής 2020 v2 από τον GreekLug_Μάθημα 3&4
30/11/2020 - 03/12/2020
Ολοήμερο
#Online event: DevOps Con
30/11/2020 - 04/12/2020
Ολοήμερο
OEB Global 2020
01/12/2020 - 03/12/2020
Ολοήμερο
#Online event: Open Source Firmware Conference
01/12/2020 - 04/12/2020
Ολοήμερο
#Online event: RIOS Open Source Week 2020
02/12/2020 - 04/12/2020
Ολοήμερο
#Online event: Automotive Linux Summit
02/12/2020 - 04/12/2020
Ολοήμερο
#Online event: Open Source Summit Japan
03/12/2020
Ολοήμερο
#Online event: angularday 2020
03/12/2020 - 04/12/2020
Ολοήμερο
#Online event: GIDS.AI&ML/Data Live
03/12/2020
Ολοήμερο
#Online event: Go Systems Conf
03/12/2020
Ολοήμερο
#Online event: Live Embedded Event 2020
03/12/2020
11:00 - 13:00
#Online event: Stakeholder Kick-off Workshop – How interoperability can achieve seamless data flows and services for the EU’s public sector
Όλες οι εκδηλώσεις

Powered by Events Manager