Εκδηλώσεις - 6 Σεπ 21


Date/Time Event
23/08/2021 - 09/09/2021
Ολοήμερο
#Online event: Hack-and-Learn summer 2021
05/09/2021 - 07/09/2021
Ολοήμερο
#Hybrid event: ReMeP 2021 - Research Meets Practice - Hybrid Legal Informatics Conference
06/09/2021 - 10/09/2021
Ολοήμερο
#Hybrid event: Open Data Science Europe Workshop
Wageningen International Conference Centre, Wageningen
06/09/2021
Ολοήμερο
#Online event: Elearning Experts' Learn Moodle Mini-MOOC
06/09/2021
15:00 - 15:30
#Online event: Smart Data Models Open Session
Όλες οι εκδηλώσεις

Powered by Events Manager