Εκδηλώσεις - 2 Οκτ 21


Date/Time Event
13/09/2021 - 16/01/2022
Ολοήμερο
#Online event: Moodle Educator Certification (MEC)
22/09/2021 - 03/10/2021
Ολοήμερο
#Online event: Μαραθώνιος εικονογράφησης και καταχώρησης δεδομένων WLE 2021
29/09/2021 - 03/10/2021
Ολοήμερο
MiniDebCamp-MiniDebConfRegensburg
OTH Regensburg, Regensburg
30/09/2021 - 02/10/2021
Ολοήμερο
#Hybrid event: Strange Loop
Union Station Hotel, St. Louis
01/10/2021 - 31/10/2021
Ολοήμερο
#Online event: Hacktoberfest
01/10/2021 - 31/10/2021
Ολοήμερο
Online event: Wiki Loves Monuments
02/10/2021
Ολοήμερο
BSidesAugusta
Augusta Marriott, Georgia Georgia
02/10/2021
Ολοήμερο
QA: Challenge Accepted
02/10/2021
16:00 - 18:00
#Online event: Σειρά μαθημάτων πληροφορικής 2021
Όλες οι εκδηλώσεις

Powered by Events Manager