Εκδηλώσεις - 25 Οκτ 21


Date/Time Event
13/09/2021 - 16/01/2022
Ολοήμερο
#Online event: Moodle Educator Certification (MEC)
01/10/2021 - 31/10/2021
Ολοήμερο
#Online event: Hacktoberfest
01/10/2021 - 31/10/2021
Ολοήμερο
Online event: Wiki Loves Monuments
04/10/2021 - 28/11/2021
Ολοήμερο
#Online event: STEM Teaching with Moodle
22/10/2021 - 25/10/2021
Ολοήμερο
#Hybrid event: React Advanced
The Brewery, London
25/10/2021 - 28/10/2021
Ολοήμερο
#Online event: EclipseCon 2021
25/10/2021
15:00 - 15:30
#Online event: Smart Data Models Open Session
Όλες οι εκδηλώσεις

Powered by Events Manager