Συμμετοχή στo Workshop “Internet of Things, Ανοιχτές τεχνολογίες και Start-ups”