Ελεύθερο λογισμικό στη Βιβλιοθήκη του Ανοικτού Πανεπιστημίου

opensourceΤο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (http://www.eap.gr) έχει υλοποιήσει και προσφέρει στα μέλη της ακαδημαϊκής του κοινότητας, την υπηρεσία ηλεκτρονικού ιδρυματικού αποθετηρίου «apothesis» (http://apothesis.eap.gr). Η υπηρεσία αυτή δίνει τη δυνατότητα στο ίδρυμα να αποθηκεύει σε ψηφιακή μορφή το υλικό όλο το υλικό πνευματικής παραγωγής και ιδιοκτησίας του ΕΑΠ. Αντίστοιχα οι χρήστες της υπηρεσίας αυτής έχουν τη δυνατότητα να αναζητούν και να ανακτούν υλικό του ΕΑΠ όπως διπλωματικές εργασίες, επιστημονικές μελέτες καθώς και προδημοσιεύσεις ερευνητικών αποτελεσμάτων. Η υπηρεσία είναι μια παραμετροποιημένη εγκατάσταση του DSpace, ενός ευρύτατα διαδεδομένο ελεύθερο, ανοικτού κώδικα λογισμικό αποθετηρίου. Η υπηρεσία αύτη προσφέρθηκε πιλοτικά κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014. Σύντομα αναμένουμε την πλήρη ενσωμάτωση του στις διαδικασίες του ιδρύματος. Επιπρόσθετα αξίζει να αναφερθεί ότι το σύνολο των υποσυστημάτων του αποθετηρίου έχουν και αυτά υλοποιηθεί από πλευράς λογισμικού μέσω εφαρμογών ανοικτού κώδικα (Apache web server, tomcat serlvet, prostesql DB). Αυτή τη στιγμή, έχει γίνει μετάπτωση του υλικού πνευματικής ιδιοκτησίας του ΕΑΠ στο συγκεκριμένο αποθετήριο το οποίο φιλοξενεί ήδη πάνω από 20.000 τίτλους, όπως διπλωματικές εργασίες, εναλλακτικό διδακτικό υλικό (βιντεοδιαλέξεις, υπερκείμενα) κλπ.

Επιπλέον, το ΕΑΠ έχει υλοποιήσει και προσφέρει στα μέλη της ακαδημαϊκής του κοινότητας την υπηρεσία Search (http://search.eap.gr), μία μηχανή μετά-αναζήτησης που διανέμει τις αναζητήσεις των χρηστών στο σύνολο των μηχανισμών αναζήτησης (δηλαδή, σε πολλές διαφορετικές ιστοσελίδες) των διάφορων εκδοτών με τους οποίους συνεργάζεται το ΕΑΠ και που επιτρέπει και την εννοιολογική (semantic) ομαδοποίηση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν. Η υπηρεσία έχει υλοποιηθεί κάνοντας χρήση των πακέτων ανοικτού κώδικα Carrot2, Apache Solr και Apache Nutch.

Αφήστε μια απάντηση