Εκδηλώσεις - 16 Οκτ 20


Date/Time Event
01/10/2020 - 31/10/2020
Ολοήμερο
#Online event: Hacktoberfest®
01/10/2020 - 31/10/2020
Ολοήμερο
Wiki Loves Monuments Greece
10/10/2020 - 25/10/2020
Ολοήμερο
#Online event: Europe CodeWeek
12/10/2020 - 16/10/2020
Ολοήμερο
#Online event: MakeIT Week 2020
12/10/2020 - 16/10/2020
Ολοήμερο
#Online event: NDC Sydney 2020
13/10/2020 - 16/10/2020
Ολοήμερο
#Online event: LibOCon
15/10/2020 - 17/10/2020
Ολοήμερο
#Online event: openSUSE + LibreOffice Virtual Conference
15/10/2020 - 18/10/2020
Ολοήμερο
#Online event: Preserving Western Balkans
15/10/2020 - 16/10/2020
16:00 - 21:00
#Online event: React Summit
Όλες οι εκδηλώσεις

Powered by Events Manager