Εκδηλώσεις - 20 Οκτ 20


Date/Time Event
01/10/2020 - 31/10/2020
Ολοήμερο
#Online event: Hacktoberfest®
01/10/2020 - 31/10/2020
Ολοήμερο
Wiki Loves Monuments Greece
10/10/2020 - 25/10/2020
Ολοήμερο
#Online event: Europe CodeWeek
19/10/2020 - 20/10/2020
Ολοήμερο
#Online event: All Things Open
19/10/2020 - 23/10/2020
Ολοήμερο
#Online event: CC Global Summit
19/10/2020 - 22/10/2020
Ολοήμερο
#Online event: EclipseCon 2020
19/10/2020 - 23/10/2020
Ολοήμερο
#Online event: Open Infrastructure Summit
20/10/2020
09:00 - 16:30
#Online Event: Confluent Streaming Event - DACH
20/10/2020 - 22/10/2020
09:30 - 15:00
#Online event: 5ο Ετήσιο Συνέδριο "Sm@rt Cities - Digit@l Citizens"
Όλες οι εκδηλώσεις

Powered by Events Manager