Εκδηλώσεις - 5 Ιούλ 21


Date/Time Event
07/06/2021 - 05/07/2021
Ολοήμερο
#Online event: Learn Moodle 3.11 Basics
28/06/2021 - 05/07/2021
Ολοήμερο
#Online event: The BIG hackathon! - Bridging Interoperability Gaps
05/07/2021 - 09/07/2021
Ολοήμερο
#Online event: Africa Law Tech Festival 2021 | Digital policy for economic growth
05/07/2021 - 10/07/2021
Ολοήμερο
#Online event: Hardwear.io Security Trainings and Conference USA 2021
05/07/2021 - 09/07/2021
Ολοήμερο
#Online event: MoodleMoot Francophone 2021
05/07/2021
15:00 - 15:30
#Online event: Smart Data Models Open Session
Όλες οι εκδηλώσεις

Powered by Events Manager