Εκδηλώσεις - 14 Ιούλ 21


Date/Time Event
06/07/2021 - 23/07/2021
Ολοήμερο
#Online event: Netdev 0x15, THE Technical Conference on Linux Networking
12/07/2021 - 18/07/2021
Ολοήμερο
#Online event: SciPy 2021
13/07/2021 - 14/07/2021
Ολοήμερο
#Online event: MongoDB.live
13/07/2021 - 14/07/2021
Ολοήμερο
#Online event: SODACON Global 2021
13/07/2021 - 15/07/2021
Ολοήμερο
Nebraska.Code()
Marriot Cornhusker – Lincoln, Lincoln
14/07/2021 - 16/07/2021
Ολοήμερο
#Online event: MountainMoot 2021
14/07/2021
18:00 - 20:00
#Online event: Wikipedia Lab
14/07/2021
19:00 - 21:00
#Online event: Ψηφιακή μετάβαση στο δημόσιο τομέα
Όλες οι εκδηλώσεις

Powered by Events Manager