Εκδηλώσεις - 21 Ιούλ 21


Date/Time Event
06/07/2021 - 23/07/2021
Ολοήμερο
#Online event: Netdev 0x15, THE Technical Conference on Linux Networking
19/07/2021 - 22/07/2021
Ολοήμερο
#Online event: Agile2021
20/07/2021 - 21/07/2021
Ολοήμερο
#Hybrid event: devopsdays Minneapolis
Hilton Minneapolis & online, Minneapolis
21/07/2021 - 22/07/2021
Ολοήμερο
#Online event: Cloud Foundry Summit
21/07/2021 - 25/07/2021
Ολοήμερο
#Online event: GUADEC 2021
21/07/2021
Ολοήμερο
#Online event: RISC-V Forums
Όλες οι εκδηλώσεις

Powered by Events Manager