Εκδηλώσεις - 6 Δεκ 22


Date/Time Event
12/09/2022 - 15/01/2023
Ολοήμερο
#Online eventMoodle|MEC Full pack
04/12/2022 - 08/12/2022
Ολοήμερο
#Pycon Tanzania
The State University of Zanzibar Vuga Campus, Zanzibar
05/12/2022 - 06/12/2022
Ολοήμερο
#Hybrid event: Open Source Summit Japan
05/12/2022 - 06/12/2022
Ολοήμερο
#OpenShift Virtualization Hands On Workshop
Le Meridien Putrajaya, Sepang
06/12/2022
Ολοήμερο
#Containers and Cloud-Native Roadshow presented by Red Hat and AWS
Amazon Web Services Philippines, Taguig City
06/12/2022
Ολοήμερο
#Online event: Red Hat Enterprise Linux Skills Workshop
06/12/2022
Ολοήμερο
#SEMIC 2022 (Semantic Interoperability Community)
Square Meeting Center, Bruxelles
Όλες οι εκδηλώσεις

Powered by Events Manager