Εκδηλώσεις - 13 Δεκ 22


Date/Time Event
12/09/2022 - 15/01/2023
Ολοήμερο
#Online eventMoodle|MEC Full pack
09/12/2022 - 14/12/2022
Ολοήμερο
#Online event: Powering the European digital transition
12/12/2022 - 13/12/2022
Ολοήμερο
#Hybrid event: e-IRG Workshop under Czech EU Presidency
Hotel Diplomat, Prague
12/12/2022 - 14/12/2022
Ολοήμερο
#Hybrid event: Smart City Expo Miami 2022
James L. Knight Center, Miami
13/12/2022 - 14/12/2022
Ολοήμερο
#Hybrid event:12th Annual Conference e-AGE22
13/12/2022
Ολοήμερο
#Red Hat Government Open-Source community enablement
Crowne Plaza West Cairo – Arkan, Cairo
13/12/2022 - 14/12/2022
Ολοήμερο
#RISC-V’s Global Summit
San Jose McEnery Convention Center, San Jose, California
13/12/2022
11:00 - 12:30
#Online event: CIRPASS – Shaping the future of the Digital Product Passport
Όλες οι εκδηλώσεις

Powered by Events Manager