Εκδηλώσεις - 8 Απρ 20


Date/Time Event
21/03/2020 - 31/05/2020
Ολοήμερο
Wikimedia CEE Spring 2020
05/04/2020 - 11/04/2020
Ολοήμερο
#Online event: Debian_COVID-19 Biohackathon
08/04/2020
10:00 - 11:00
#Online event: CNCF Member Webinar: Best Practices for Deploying a Service Mesh in Production: From Technology to Teams
08/04/2020
13:00 - 14:00
#Online Event: OSOR Webinar: open source software policies - country intelligence reports
08/04/2020
14:00 - 16:00
#Online event: Webinar - Ansible issues, solutions, and third-party integrations
08/04/2020
19:30 - 21:00
#Αναβολή: Σειρά μαθημάτων πληροφορικής 2020
Έδρα Συλλόγου και Δημοτικό Κέντρο Ελεύθερου Λογισμικού, Πυλαία, Θεσσαλονίκη.
Όλες οι εκδηλώσεις

Powered by Events Manager