Εκδηλώσεις - 29 Απρ 20


Date/Time Event
21/03/2020 - 31/05/2020
Ολοήμερο
Wikimedia CEE Spring 2020
13/04/2020 - 04/05/2020
Ολοήμερο
#Online event: Hack from Home Covid 19
27/04/2020 - 29/04/2020
18:00 - 19:00
“Μα τον Τουτάτη, the sky has fallen. Now what? “, a trilogy of workshops for adapting your career/ business plans to the post-crisis world
28/04/2020 - 29/04/2020
Ολοήμερο
#Online event: checkmk conf
28/04/2020 - 29/04/2020
Ολοήμερο
#Online event: Red Hat Summit 2020 Virtual Experience
Όλες οι εκδηλώσεις

Powered by Events Manager