Εκδηλώσεις - 17 Απρ 20


Date/Time Event
21/03/2020 - 31/05/2020
Ολοήμερο
Wikimedia CEE Spring 2020
13/04/2020 - 04/05/2020
Ολοήμερο
#Online event: Hack from Home Covid 19
14/04/2020 - 17/04/2020
Ολοήμερο
#Online event: ODSC East 2020 (Open Data Science Conference)
14/04/2020 - 17/04/2020
Ολοήμερο
#Online event: ODSC East 2020 Virtual Conference
15/04/2020 - 23/04/2020
Ολοήμερο
#Online event: PyCon
17/04/2020 - 18/04/2020
Ολοήμερο
#Online event: Moodlemoot India 2020
Όλες οι εκδηλώσεις

Powered by Events Manager