Εκδηλώσεις - 14 Απρ 20


Date/Time Event
21/03/2020 - 31/05/2020
Ολοήμερο
Wikimedia CEE Spring 2020
13/04/2020 - 04/05/2020
Ολοήμερο
#Online event: Hack from Home Covid 19
14/04/2020 - 17/04/2020
Ολοήμερο
#Online event: ODSC East 2020 (Open Data Science Conference)
14/04/2020 - 17/04/2020
Ολοήμερο
#Online event: ODSC East 2020 Virtual Conference
14/04/2020
10:00 - 11:00
#Online event: CNCF Member Webinar: Declarative Host Upgrades From Within Kubernetes
14/04/2020
12:00 - 13:30
Διαδικτυακό Εργαστήριο Wikipedia
Όλες οι εκδηλώσεις

Powered by Events Manager