Εκδηλώσεις - 5 Νοέ 22


Date/Time Event
12/09/2022 - 15/01/2023
Ολοήμερο
#Online eventMoodle|MEC Full pack
03/10/2022 - 04/12/2022
Ολοήμερο
#Online event: Gamification with Moodle
03/11/2022 - 05/11/2022
Ολοήμερο
#Online event: AsyncAPI Conf 2022
04/11/2022 - 06/11/2022
Ολοήμερο
#Online event: 4th CASSINI Hackathon: Space for the Financial World️
04/11/2022 - 05/11/2022
Ολοήμερο
#Online event: SeaGL
05/11/2022
Ολοήμερο
#27th WordPress Thessaloniki Meetup
ΙΕΚ ΑΛΦΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Θεσσαλονίκη
Όλες οι εκδηλώσεις

Powered by Events Manager