Εκδηλώσεις - 24 Νοέ 22


Date/Time Event
12/09/2022 - 15/01/2023
Ολοήμερο
#Online eventMoodle|MEC Full pack
03/10/2022 - 04/12/2022
Ολοήμερο
#Online event: Gamification with Moodle
21/11/2022 - 24/11/2022
Ολοήμερο
#Online event: Synchronisation Force 1st Workshop - November 2022
22/11/2022 - 24/11/2022
Ολοήμερο
# Salon des Maires et des Collectivités Locales 2022
Paris Porte de Versailles (VIPARIS), Paris
22/11/2022 - 28/11/2022
Ολοήμερο
#Hybrid event: The Africa Legal Innovation Week
24/11/2022
14:00 - 15:30
#online event: The linked data ecosystem for SSH and a case study from the cultural heritage domain
24/11/2022
17:00 - 18:00
#Online event: Copernicus Webinar - Copernicus for the finance and insurance sectors
Όλες οι εκδηλώσεις

Powered by Events Manager