Εκδηλώσεις - 7 Νοέ 22


Date/Time Event
12/09/2022 - 15/01/2023
Ολοήμερο
#Online eventMoodle|MEC Full pack
03/10/2022 - 04/12/2022
Ολοήμερο
#Online event: Gamification with Moodle
07/11/2022
Ολοήμερο
#3ο Εργαστήριο - BlockChain 
OK!Thess, Θεσσαλονίκη
07/11/2022 - 08/11/2022
Ολοήμερο
#HYbrid event: Canadian Open Data Summit
07/11/2022 - 09/11/2022
Ολοήμερο
#The Ubuntu Summit
Hilton Prague, Prague
07/11/2022
14:00 - 16:00
#Webinar dedicated to the review of Core Public Service Application Profile (CPSV-AP)
Όλες οι εκδηλώσεις

Powered by Events Manager