Εκδηλώσεις - 18 Νοέ 22


Date/Time Event
12/09/2022 - 15/01/2023
Ολοήμερο
#Online eventMoodle|MEC Full pack
03/10/2022 - 04/12/2022
Ολοήμερο
#Online event: Gamification with Moodle
17/11/2022 - 18/11/2022
Ολοήμερο
#Hybrid event: Copernicus Land User Event
18/11/2022 - 20/11/2022
Ολοήμερο
#FOSSCOMM 2022
Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λαμία
18/11/2022
09:30 - 13:30
#Online event: Digitalising urban waters: Lessons learnt from Berlin, Copenhagen, Milan, Paris and Sofia
Όλες οι εκδηλώσεις

Powered by Events Manager