Εκδηλώσεις - 2 Απρ 18


Date/Time Event
26/01/2018 - 05/05/2018
Ολοήμερο
100 days ” Foss” Technologies Skill Development Awareness Campaign In RAJASTHAN ,INDIA
21/03/2018 - 31/05/2018
Ολοήμερο
Wikimedia CEE Spring 2018
02/04/2018 - 04/04/2018
Ολοήμερο
Global Data Science Conference
Santa Clara Convention Center, Santa Clara
02/04/2018
17:00 - 19:00
Hμερίδα GDPR
ΕΒΕΘ, Θεσσαλονίκη
02/04/2018
18:30 - 21:00
38th Athens Agile/Scrum Meetup
the cube, Αθήνα
Όλες οι εκδηλώσεις

Powered by Events Manager