Εκδηλώσεις - 20 Απρ 18


Date/Time Event
26/01/2018 - 05/05/2018
Ολοήμερο
100 days ” Foss” Technologies Skill Development Awareness Campaign In RAJASTHAN ,INDIA
21/03/2018 - 31/05/2018
Ολοήμερο
Wikimedia CEE Spring 2018
17/04/2018 - 20/04/2018
Ολοήμερο
10ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής
Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας, Θέρμη
18/04/2018 - 20/04/2018
Ολοήμερο
Cloud Foundry Summit 2018
Boston Convention and Exhibition Center, Boston
19/04/2018 - 20/04/2018
Ολοήμερο
Startup Safary Budapest 2018
Budapest, Budapest
20/04/2018 - 22/04/2018
Ολοήμερο
2ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα: "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ"
20ο & 56ο Δημ. Σχ. Ηρακλείου, Ηράκλειο
20/04/2018
11:00 - 12:30
Second follow-up webinar Core Public Event Vocabulary
Όλες οι εκδηλώσεις

Powered by Events Manager