Εκδηλώσεις - 16 Απρ 18


Date/Time Event
26/01/2018 - 05/05/2018
Ολοήμερο
100 days ” Foss” Technologies Skill Development Awareness Campaign In RAJASTHAN ,INDIA
21/03/2018 - 31/05/2018
Ολοήμερο
Wikimedia CEE Spring 2018
16/04/2018 - 17/04/2018
Ολοήμερο
ReMaT - Research Management Training for Early-Stage-Researchers
TUTECH INNOVATION GMBH, Hamburg
16/04/2018
15:00 - 21:00
EquiFund
Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, Αθήνα
Όλες οι εκδηλώσεις

Powered by Events Manager