Εκδηλώσεις - 22 Απρ 18


Date/Time Event
26/01/2018 - 05/05/2018
Ολοήμερο
100 days ” Foss” Technologies Skill Development Awareness Campaign In RAJASTHAN ,INDIA
21/03/2018 - 31/05/2018
Ολοήμερο
Wikimedia CEE Spring 2018
20/04/2018 - 22/04/2018
Ολοήμερο
2ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα: "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ"
20ο & 56ο Δημ. Σχ. Ηρακλείου, Ηράκλειο
Όλες οι εκδηλώσεις

Powered by Events Manager