Εκδηλώσεις - 3 Απρ 18


Date/Time Event
26/01/2018 - 05/05/2018
Ολοήμερο
100 days ” Foss” Technologies Skill Development Awareness Campaign In RAJASTHAN ,INDIA
21/03/2018 - 31/05/2018
Ολοήμερο
Wikimedia CEE Spring 2018
02/04/2018 - 04/04/2018
Ολοήμερο
Global Data Science Conference
Santa Clara Convention Center, Santa Clara
03/04/2018
19:00 - 22:00
1st Elastic Greece Meetup
the cube, Αθήνα
03/04/2018
19:00 - 22:00
Blockchain & Community Building Pairing by Holochain
Lamda Space, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Όλες οι εκδηλώσεις

Powered by Events Manager