Εκδηλώσεις - 19 Απρ 18


Date/Time Event
26/01/2018 - 05/05/2018
Ολοήμερο
100 days ” Foss” Technologies Skill Development Awareness Campaign In RAJASTHAN ,INDIA
21/03/2018 - 31/05/2018
Ολοήμερο
Wikimedia CEE Spring 2018
17/04/2018 - 20/04/2018
Ολοήμερο
10ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής
Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας, Θέρμη
18/04/2018 - 20/04/2018
Ολοήμερο
Cloud Foundry Summit 2018
Boston Convention and Exhibition Center, Boston
18/04/2018 - 19/04/2018
Ολοήμερο
IoT Tech Expo Global 2018
Olympia, London  , London
19/04/2018 - 20/04/2018
Ολοήμερο
Startup Safary Budapest 2018
Budapest, Budapest
19/04/2018
17:00 - 21:00
Ο κόσμος των ειδήσεων σε Ευρώπη και Ελλάδα
Innovathens, Αθήνα
19/04/2018
18:30 - 20:30
12th Larissa WordPress meetup
Επιμελητήριο Λάρισας, Λάρισα
19/04/2018
19:00 - 21:00
Kubernetes: from scratch to deployment
the cube, Αθήνα
Όλες οι εκδηλώσεις

Powered by Events Manager