Εκδηλώσεις - 17 Απρ 18


Date/Time Event
26/01/2018 - 05/05/2018
Ολοήμερο
100 days ” Foss” Technologies Skill Development Awareness Campaign In RAJASTHAN ,INDIA
21/03/2018 - 31/05/2018
Ολοήμερο
Wikimedia CEE Spring 2018
16/04/2018 - 17/04/2018
Ολοήμερο
ReMaT - Research Management Training for Early-Stage-Researchers
TUTECH INNOVATION GMBH, Hamburg
17/04/2018 - 20/04/2018
Ολοήμερο
10ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής
Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας, Θέρμη
17/04/2018
Ολοήμερο
Open Source 101
USC Alumni Center, Columbia
Όλες οι εκδηλώσεις

Powered by Events Manager