Εκδηλώσεις - 28 Απρ 18


Date/Time Event
26/01/2018 - 05/05/2018
Ολοήμερο
100 days ” Foss” Technologies Skill Development Awareness Campaign In RAJASTHAN ,INDIA
21/03/2018 - 31/05/2018
Ολοήμερο
Wikimedia CEE Spring 2018
23/04/2018 - 06/05/2018
Ολοήμερο
Μαραθώνιος/Διαγωνισμός λημματογράφησης για τους υπολογιστές και την τεχνολογία
24/04/2018 - 29/04/2018
Ολοήμερο
Athens Science Festival 2018
Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Αθήνα εριοφυλάκιο 1-Αμφιθέατρο
24/04/2018 - 28/04/2018
Ολοήμερο
Great Indian Developer Summit 2018
IISc, Bengaluru
27/04/2018 - 29/04/2018
Ολοήμερο
5η Έκθεση Μεταφοράς Τεχνογνωσίας - Patras Innovation Quest (Patras IQ)
Toffalos Stadium, Πάτρα
27/04/2018 - 29/04/2018
Ολοήμερο
PyData London 2018
The Tower Hotel, London
27/04/2018 - 29/04/2018
Ολοήμερο
Startup weekend Athens Entrepreneurial Journalism
Impact Hub Athens, Athens
Όλες οι εκδηλώσεις

Powered by Events Manager